Please wait...
00/00/0000 00:00:00 WIB

Kajian Rutin ODOJERS (lanjutan)

Hadist by Administrator 12 Des 2015???? RUBRIK TAFSIR ODOJERS ???? ???? Edisi 27 ???? Jum'at, 11 Desember 2015 ???? Tafsir ?????? ???? Tafsir Qur'an Surat An-Nas ???? ???? ??????? ??????? ???????? (1) ?????? ???????? (2) ?????? ???????? (3) ???? ????? ???????????? ??????????? (4) ??????? ?????????? ??? ??????? ???????? (5) ???? ?????????? ?????????? (6) Artinya: "Katakanlah, "Aku berlindung kepada Rabb (yang memelihara dan menguasai) manusia (1). Raja manusia (2). Sembahan manusia (3). dari kejahatan (bisikan) setan yang biasa bersembunyi (4), yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia (5), dari (golongan) jin dan manusia (6)." ? Ini adalah tiga sifat dari sifat-sifat Allah SWT., yakni Rububiyah, Al-Mulk, dan Ilahiyah. Allah adalah Rabb dan Pemilik segala sesuatu. Semua yang ada adalah makhluk ciptaan-Nya dan tunduk kepada-Nya. Setiap orang yang memohon perlindungan, diperintah untuk memohon dengan menyebutkan sifat dari sifat-sifat-Nya agar terhindar dari bisikan-bisikan setan. ???? Dalam shahih Rasulullah SAW bersabda: “Tiada seorang pun dari kamu melainkan telah ditugaskan terhadapnya qarin (dari setan) yang mendampinginya.” Para sahabat bertanya, “Termasuk Engkau ya Rasulullah?” Rasulullah menjawab, “Iya, hanya saja Allah membantuku dalam menghadapinya; akhirnya ia masuk Islam, maka ia tidak memerintahkan kepadaku kecuali hanya kebaikan.” ???? Dari Annas tentang kisah kunjungan Shofiyah kepada Nabi Muhammad SAW dan saat itu Nabi sedang i’tikaf. Kemudian Nabi keluar bersama Shofiyah pada malam hari untuk mengantarnya ke rumah. Maka ketika itu Nabi SAW bertemu dengan dua orang dari Anshor. Pada saat mereka berdua melihat Nabi, mereka tergesa-gesa pergi dengan cepat. Maka Nabi SAW berkata, “Perlahan-lahanlah kamu berdua, sesungguhnya ia adalah Safiyyah binti Huyayyin. Maka keduanya berkata, ”Subhanallah, ya Rasulullah." Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya setan itu mengalir ke dalam tubuh anak Adam melalui aliran darahnya. Dan sesungguhnya aku merasa khawatir bila dilemparkan sesuatu (prasangka buruk) ke dalam hati kamu berdua.” ???? Said Al-khudri berkata dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman Allah ???????????? ??????????? (setan yang biasa bersembunyi) maksudnya adalah setan yang bercokol pada hati anak Adam. Jika ia melupakan Allah dan lalai maka setan akan menggodanya, jika ia mengingat Allah maka setan akan bersembunyi. Hal ini serupa dengan pendapat Mujahid dan Qotadah. ???? Al-Mu'tamir ibnu Sulaiman meriwayatkan dari ayahnya, dikatakan bahwa setan atau ???????????? itu meniup hati anak Adam manakala ia sedang dalam kesedihan dan kegembiraan, apabila ia mengingat Allah maka setan (pergi) bersembunyi. ???? Al-‘Aufi berkata dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman Allah (????????????) maksudnya adalah setan-setan yang menggoda dan apabila taat (seorang hamba) maka setan bersembunyi. {??????? ?????????? ??? ??????? ????????} “yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia.” ? Apakah ini dikhususkan menyangkut anak adam saja -sebagaimana zhahir ayat- atau lebih umum menyangkut jin dan manusia? ???? Walau disini ada 2 pendapat, tetapi secara umum jin masuk dalam lafaz ????????. ???? Ibnu Jarir berkata, “Adakalanya digunakan ‘lafaz rijalun minal jin’ (laki-laki dari kalangan jin) ditujukan terhadap mereka, maka tidaklah heran bila mereka (jin) dikatakan dengan istilah an-nas.” ???? Allah berfirman {???? ?????????? ??????????} “dari (golongan) jin dan manusia.” ? Apakah firman ini merupakan penjelasan ayat sebelumnya {??????? ?????????? ??? ??????? ????????}? Maka hal ini telah menguatkan pendapat yang kedua. ???? Ada juga yang mengatakan {???? ?????????? ??????????} merupakan tafsiran dari mereka yang menggoda manusia, yaitu setan dari golongan jin dan manusia sebagaimana dalam firman Allah ???? “Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap itu musuh, yaitu setan-setan (dari jenis) manusia dan (dari jenis) jin, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu(manusia)” (Qs. Al-An’am : 112) ???????????????? ???? Maraji': Tafsir Ibnu Katsir Posted by: Tim Syari'ah Divisi Tsaqafah Islamiyah PSDM ODOJ RTO/27/11/12/2015/Divisi TSI - PSDM ODOJ ???? ???? DTSI Media???? ???? tsipsdmodoj@gmail.com ???? @tsipsdmodoj ???? tsipsdmodoj.tumblr.com

Bakat Setiaji Ketum 2017-2020