Choose Your Color

Informasi

OSM / Oase Dakwah

Berbaik Sangka dengan Ketetapan-Nya

Berbaik Sangka dengan Ketetapan-Nya

  • 2021-05-24 12:29:46
  • kepenulisan
  • OSM / Oase Dakwah

Materi Tayang AIHQ
DK PSDM ODOJ

?Oase Dakwah
Penyejuk Hati Penggugah Jiwa
Senin, 24 Mei 2021


Berbaik Sangka dengan Ketetapan-Nya
Oleh: @rochma_yulika


Alur kehidupan pada manusia bak sandiwara di layar kaca.
Ada beraneka rupa peristiwa disajikan yang tanpa disadari mungkin ada penggalan kisah yang serupa dengan hidup kita. 
Bila sandiwara ada sutradaranya, tentu kehidupan ini tak lepas dari skenario Yang Maha Kuasa.

Tidak ada yang kebetulan dari narasi kehidupan kita. 
Suka dan duka, tawa dan air mata sudah menjadi bagaian yang seharusnya ada.
Bahkan selembar daun gugur dari tangkainya pun tak lepas dari pengetahuan- Nya. 

Surat Al-An'am Ayat 59:

? ?????????? ????????? ????????? ??? ??????????? ?????? ???? ? ?????????? ??? ??? ???????? ??????????? ? ????? ???????? ???? ???????? ?????? ??????????? ????? ??????? ??? ????????? ????????? ????? ?????? ????? ??????? ?????? ??? ??????? ???????


"Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfudz)"

Dan Allah Maha Pengatur yang terbaik dari semua yang menghampiri kita.
Kelapangan dan kesempitan, kemudahan dan kesulitan, kebahagiaan dan kesusahan, semua akan bergantian datangnya.
Ketika kesedihan datang, saat itulah Allah sedang rindu ratapan serta doa manusia. 
Atau ketika hajat yang tertunda pengabulannya perlu kita sadari bahwa ada rencana indah di kemudian harinya.

Allah swt hanya ingin kita selalu mengingat-Nya dalam segala keadaan serta terus menengadahkan tangan untuk berdoa tanpa putus asa. 
Membangun keyakinan yang tiada terkoyak sedikit pun sehingga sampai pada akhirnya semua menjadi nyata. 
Maka mari terus berbaik sangka atas segala ketetapan-Nya.

Dalam Qur'an surat Al Baqarah ayat 186 sangt jelas janji Nya yang membuat hati kita meleleh. 

??????? ???????? ????????? ??????? ????????? ???????? ? ???????? ???????? ???????? ????? ???????? ??????????????????? ???? ??????????????? ???? ??????????? ????????????


:Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku Kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku, agar mereka memperoleh kebenaran."

Masya Allah tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Penguasa langit dan bumi.


??•??•??•??•??•??
AIHQ - DK PSDM ODOJ
AIHQ/610/24/05/2021
oaseodoj@gmail.com
Fp : AIHQ Onedayonejuz

???????